O spoločnosti

Kto sme?

Spoločnosť BioBarica® tvoria ľudia z viacerých odborov ľudského snaženia. Ich spoločným cieľom je rozvinúť odvetvie hypebarickej medicíny, pomocou nových účinných technológií zabezpečiť jej širokú dostupnosť a vysoký kvalitatívny štandard vybavenia a služieb.

Vízia

Stať sa najväčšou sieťou poskytovateľov hyperbarickej oxygenoterapie na svete.

Misia

Podporovať, školiť  a radiť lekárom, investorom a komunitám na celom svete, javiacim záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o rozvoj stredísk hyperbarickej medicíny s cieľom skvalitňovať život pacientov ponukou účinnej a cenovo prístupnej liečby.

Hodnoty

  • Lekárska etika
  • Trvalo udržateľný rozvoj
  • Tímová práca
  • Networking (celosvetová sieť)