CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

Všetky produkty BioBarica reagujú na potreby odborníkov pôsobiacich v odvetví pri zaistení ich súladu s prísnymi národnými aj medzinárodnými normami. Výsledkom sú vynikajúce, inovatívne a spoľahlivé produkty, ktoré vychádzajú z výskumu a rozvoja najnovších technológií.
Na produkt Revitalair, hyperbarickú komoru aj všetky súvisiace procesy má BioBarica povolenie od Štátneho úradu pre lieky, potraviny a zdravotnícke pomôcky (ANMAT).

BioBarica spĺňa normy BPF – ISO 13485 a ISO 9000 vzťahujúce sa na výrobu všetkých jej produktov; má označenie Európskeho spoločenstva (CE), COFERPRIS (mexického Federálneho úradu pre hygienu), Saudi FDA (saudského Úradu pre kontrolu potravín a liečiv).