Bezpečnosť

Bezpečnosť

Komory Revitalair sú mimoriadne bezpečné. Sú navrhnuté tak, aby vydržali vysoké tlaky a všetky ich komponenty sú dimenzované na deklarované použitie.

Komora má štvoraký bezpečnostný systém, ktorý funguje sekvenčne, aby sa predišlo akémukoľvek pochybeniu alebo zlyhaniu z dôvodu prípadnej nesprávnej obsluhy.

Komora má 2 vypúšťacie ventily, ktoré sú z výroby zregulované na 1,40 ATA. Ak by jeden výfukový ventil zlyhal, zastúpi ho druhý.

Ak by z akéhokoľvek dôvodu došlo k tomu, že oba ventily sú upchaté alebo nefungujú, vnútri kompresora je nakalibrovaný a certifikovaný spätný ventil, ktorý ich zastúpi..

Napokon, ak by všetky tri systémy odrazu zlyhali, kompresory sú zregulované takým spôsobom, aby sa vypli pri dosiahnutí tlaku, ktorý je hlboko pod testovanými hodnotami.

Uzatvárací systém je vyrobený z leteckého hliníka a konštrukčne zvládne tlaky niekoľko násobne vyššie než je bežný prevádzkový tlak v komore Revitalair. Pružná tkanina a okienka sú testované a vhodné na časté používanie a na také pretlaky, ktoré daný kompresný systém ani nedosiahne.

Všetky súčasti komory a ich výroba spĺňajú normy certifikovanej kvality, ktoré zabezpečujú uniformitu výsledného produktu a dokonalý prevádzkový stav.