O produkte

O produkte

Hyperbarická komora – Revitalair 430 – flexibilná a skladacia hyperbarická komora obsahujúca najnovšie technológie a dizajnové riešenia, je vyrobená z materiálov a komponentov pre maximálnu úžitkovosť.  Viac info

BGS – Globálny systém BioBarica predstavuje dynamický nástroj na šírenie nášho know-how, udržiavanie kontaktu s členmi našej siete a sprístupňovanie potrebných informácií každému užívateľovi Viac info

Certifikáty – Všetky produkty BioBarica reagujú na potreby odborníkov pôsobiacich v odvetví pri zaistení ich súladu s prísnymi národnými aj medzinárodnými normami. Viac info

Bezpečnosť – Komory Revitalair sú mimoriadne bezpečné. Sú navrhnuté tak, aby vydržali vysoké tlaky a všetky ich komponenty sú dimenzované na deklarované použitie.  Viac info