DETSKÁ NEUROLÓGIA

Viaceré štúdie poukazujú na prínosy využívania hyperbarickej oxygenoterapie pri rôznych neurologických stavoch u detí. Konkrétne, liečba v hyperbarickej komore stimuluje axonálnu obnovu periférnej aj centrálnej nervovej sústavy, znižuje opuch mozgu, zachováva celistvosť hemato-encefalitickej bariéry a zlepšuje mozgový prietok krvi. Okrem toho, hyperbarická oxygenoterapia znižuje motorický deficit a vytvára zmeny v mozgovom prietoku krvi, čím pôsobí preventívne voči vzniku obehových chorôb, a v neposlednom rade zlepšuje motorické funkcie a kontrolu jemnej motoriky.

Mozgová obrna
Autizmus
Pervazívne vývinové poruchy
Bolesti hlavy

profesionales_especialidades_neuro-infantil