Typická procedúra

Typická procedúra

Procedúra v komore Revitalair má byť oddychová a príjemná záležitosť. Do komory sa vstupuje v pohodlnom odeve, bez obuvi a s vecami, ako je deka, vankúšik, hudba, kniha ap., ktoré vám sedenie spríjemnia. Dĺžka procedúr môže byť rôzna: medzi odborníkmi v súčasnosti prevláda názor, že pri pretlakových komorách s pracovným tlakom pod 1,45 bar to môže byť od 60 do 90 minút jeden až 6-krát za týždeň.

Treba si uvedomiť, že návrat koncentrácie kyslíka v krvi k bežným hodnotám nie je po procedúre okamžitý a tiež, že jedna procedúra v hyperbarickej komore na liečebný efekt nestačí. Kyslík v krvi síce zostáva v terapeutickej koncentrácii po istý čas, no na dosiahnutie optimálnych výsledkov treba procedúry opakovať. Pri komorách s tlakom do 1,45 bar prakticky neexistuje obmedzenie počtu absolvovaných procedúr týždenne; samozrejme za predpokladu, že ošetrujúci lekár konkrétne neurčil nejaké celkové množstvo a prestávky medzi jednotlivými sériami.
Trvanie a frekvenciu procedúr musí určiť špecializovaný lekár.