FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY

Fyziologické účinky

Pre hyperoxiu je typické významné zvýšenie množstva kyslíka, ktoré sa rozpúšťa v krvnej plazme, čo má pozitívny vplyv na bunkový metabolizmus a umožňuje, aby kyslík prenikol aj do tých mozgových, chrupavkových, kostných a iných tkanív, ktorým sa v dôsledku rôznych zmien v krvnom obehu nedostáva dostatočné okysličenie. Hyperoxia spúšťa v organizme celú reťaz fyziologických účinkov.

Vazokonstrikcia

Zvýšená dostupnosť kyslíka v drobných artériách a vlásočniciach podporuje vazokonstrikciu, ktorá inak štandardne prebieha v zdravých tkanivách bez úbytku kyslíka. Týmto spôsobom sa zvyšuje prekrvenie nedokrvených oblastí.

Angiogenéza a neovaskularizácia

Hyperoxia stimuluje a podporuje tvorbu drobných ciev, čím sa zlepšuje celkové prekrvenie organizmu.

Stimulácia syntézy kolagénu

Hyperoxia indukuje hydroxyláciu prolínu a proliferáciu fibroblastov, čo podporuje syntézu kolagénu, kľúčovej látky v procese hojenia rán a obnovy tkanív.

Stimulácia bunkovej imunity

Polymorfonuklárne leukocyty, jeden z typov bielych krviniek, využívajú na svoju baktericídnu činnosť voľné radikály. V tomto procese zohráva kľúčovú pozitívnu rolu práve prítomnosť O2.

Regulácia oxidačného stresu a zápalových reakcií

Hyperoxia pôsobí na regulátory a mediátory zápalovej reakcie a znižuje oxidačný stres, z čoho pramenia jej protizápalové účinky a znižovanie bunkového poškodenia.

Stimulácia kmeňových buniek

Hyperoxia stimuluje delenie a uvoľňovanie kmeňových buniek, čím napomáha procesom obnovy tkanív a tvorby nových krvných ciev.

Odozva bunkovej imunity na infekcie

Stavy nedokrvenosti, hypoxie, zvyšujú náchylnosť organizmu na infekcie. Niektoré imunitné bunky reagujú na prítomnosť škodlivých patogénov baktericídnou aktivitou, produkciou reaktívnych zlúčenín kyslíka, voľných radikálov a enzýmov peroxidázy.

Osteogenéza

Hyperoxia stimuluje delenie osteogénnych buniek, čím napomáha osteogenéze a obnove kostných tkanív.

Ochrana nervového systému

Hyperoxia, okrem toho, že zlepšuje prietok krvi, podporou tvorby nových ciev a mozgového prekrvenia, zvyšuje aj neuroplasticitu a stimuluje regeneráciu periférnych axónov.

Väčšia úspešnosť zavedenia implantátov

Hyperoxia zvyšuje mieru prijatia implantátov používaných v popáleninovej a rekonštrukčnej chirurgii.