Hyperbarická medicína

Hyperbarická medicína

Ako funguje

Hyperbarická oxygenoterapia funguje na princípe navodenia zvýšeného parciálneho tlaku kyslíka a dýchaní čistého kyslíka v prostredí hyperbarickej (pretlakovej) kyslíkovej komory.

Fyziologické účinky

Prekysličenie, ktoré privodí pobyt v hyperbarickej komore má celý rad telu prospešných fyziologických účinkov.

Typická procedúra

Bežná procedúra hyperbarickej oxygenoterapie trvá približne 60 minút. Pacient vstupuje do komory v pohodlnom odeve, bez obuvi . Viac info

Dejiny liečby

Liečivé účinky pretlaku kyslíka sú ľudstvu známe už viac než 200 rokov, no so širšou aplikáciou tejto liečby sa začalo len pred pár desaťročiami. Už v roku 1837 skonštruoval francúzsky lekár Charles Prava Viac info