TYPICKÁ PROCEDÚRA

TYPICKÁ PROCEDÚRA

Procedúra v komore Revitalair má byť oddychová a príjemná záležitosť. Do komory sa vstupuje v pohodlnom odeve, bez obuvi a s vecami, ako je deka, vankúšik, hudba, kniha ap., ktoré vám sedenie spríjemnia. Dĺžka procedúr môže byť rôzna: medzi odborníkmi v súčasnosti prevláda názor, že pri pretlakových komorách s pracovným tlakom pod 1,5 bar to môže byť od 60 do 90 minút dva až 6-krát za týždeň. Treba si uvedomiť, že návrat koncentrácie kyslíka v krvi k bežným hodnotám nie je po procedúre okamžitý a tiež, že jedna procedúra v hyperbarickej komore na liečebný efekt nestačí. Trvanie a frekvenciu procedúr musí určiť špecializovaný lekár s ohľadom na maximálnu účinnosť liečby.