Hyperbarická komora

Hyperbarická komora

Hyperbarická komora je zariadenie špeciálne skonštruované na zásobovanie tela kyslíkom pod vyšším tlakom než je atmosférický, čím sa zvyšuje koncentrácia kyslíka a jeho dostupnosť pre tkanivá aj z krvnej plazmy.

Hyperbarické komory používané v systéme BioBarica sú strednotlakové, s pracovným tlakom 1,45 bar, čo vytvára predpoklady pre maximálne efektívne zásobenie všetkých tkanív kyslíkom, v dôsledku čoho sa zrýchľuje proces hojenia a obnovy tkanív pri všetkých liečených stavoch a diagnózach.

360° priehľadnosť

[iframe src=“http://biobarica.com/pacientes/wp-content/uploads/REVITALAIR-430/Revitalair-430.html“ width=“100%“ height=“673″]