Ako to funguje?

Ako to funguje?

Hyperbarická oxygenoterapia je bezpečná a neinvazívna liečebná metóda založená na dýchaní kyslíka v pretlakovom prostredí hyperbarickej komory pri tlaku 1,4 atmosfér, teda o čosi vyššom ako je bežný atmosférický tlak, ktorý sa pohybuje okolo 1 ATM. Zlepšené zásobenie kyslíkom má na organizmus mnohoraké blahodarné účinky.
Mechanizmus fungovania vysvetľuje Henryho zákon, podľa ktorého plyn pod tlakom preniká do okolitej kvapaliny. Môžeme si to ilustrovať na fľaši s perlivou minerálkou. Vo fľaši, ktorá je zatvorená a pod tlakom nepozorujeme žiadne bubliny. Vzduch nad vodou vo fľaši je pod tlakom 1,1 atmosfér a za týchto podmienok je časť z neho rozpustená v tekutine. Pri otvorení fľaše sa tlak uvoľní a rovnako tak aj plyn z tekutiny. Naša krv je tekutina a v hyperbarickej komore, kde sa ocitáme pod tlakom 1,4 atmosfér sa správa podobne. Kyslík, ktorý vdychujeme absorbuje v oveľa väčšej miere, v dôsledku čoho sa zásobenie tkanív podstatne znásobí. Takto dochádza k prekysličeniu, hyperoxii, so všetkými jej sprievodnými blahodarnými účinkami.