Hyperbarická medicína

ČO JE?

Liečba

Hyperbarická oxygenoterapia spočíva v dýchaní čistého kyslíka v podmienkach zvýšeného tlaku vzduchu (1,45 bar). Hyperoxia, alebo prekysličenie, prináša telu mnoho prospešných účinkov.

TYPICKÁ PROCEDÚRA

Kyslíková pretlaková procedúra trvá štandardne asi 60 minút. Pacient vstupuje do komory v pohodlnom odeve, bez obuvi.

HYPERBARICKÁ KOMORA

Hyperbarická komora je zdravotnícke zariadenie, v ktorom pacient v pretlakovom prostredí cez masku dýcha 100 % kyslík.