Často kladené otázky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kto môže predpisovať hyperbarickú liečbu?

Hyperbarickú liečbu by mal predpisovať vždy lekár. Môže to byť váš praktický lekár alebo lekár zo strediska BioBarica, kde sa hodláte liečiť. Praktickým lekárom, ktorí sa zaujímajú o frekvenciu, čas a trvanie hyperbarickej liečby vieme poskytnúť adekvátny informačný servis.

Je procedúra v hyperbarickej komore klaustrofobická záležitosť?

Klaustrofóbia nie je kontraindikáciou tejto liečby. Tieto nové komory, okrem toho, že majú dostatok okienok, majú konštantnú ventiláciu, teda prúdenie kyslíka, ktoré je ovládané ventilom, ktorým môže v prípade potreby manipulovať aj pacient. V komore je široký, pohodlný priestor, ktorý výrazne znižuje klaustrofobické pocity.

Môže pacient vstúpiť do komory so sprievodnou osobou?

Detskí pacienti trpiaci autizmom, mozgovou obrnou alebo deti s pervazívnou vývinovou poruchou môžu byť sprevádzané v komore členom rodiny, napríklad mamou, otcom alebo starým rodičom. Do komory si môže vziať dieťa na rozptýlenie nejakú hračku, tablet alebo hudbu.

Ako sa hyperbarická liečba predpisuje?

Počet procedúr určuje lekár v závislosti od zdravotného stavu pacienta. Procedúry môžu byť absolvované raz za týždeň, každodenne alebo dva či trikrát za týždeň, pričom jedna trvá zhruba 60 minút a v prípadoch, keď je žiaduca vyššia dávka alebo koncentrácia, až do 90 minút.

Ako sa vstupuje do hyperbarickej komory ľuďom so zníženou pohyblivosťou?

Naše komory majú systém demontovateľných ležadiel, ktoré umožňujú aj pacientom so zníženou pohyblivosťou alebo ťažkosťami s chôdzou pohodlne vojsť aj opustiť komoru.

Akým spôsobom pomáha hyperbarická komora lepšie zásobiť organizmus kyslíkom?

Tkanivá ľudského organizmu získavajú kyslík prostredníctvom dýchania, cez pľúca. Ako tlak vzduchu rastie, zvyšuje sa množstvo rozpúšťaného kyslíka v krvi a teda aj zásobenie tkanív. Opačný prípad zažívajú horolezci, keď lezú do vysokých hôr, kde je tlak vzduchu nižší, v dôsledku čoho sa im do krvi dostáva menej kyslíka a hrozí im tzv. horská nemoc.

Ako sa kyslík dostáva do tkanív?

Ako sa kyslík dostáva do tkanív vplyvom pretlaku? Pri dýchaní v prostredí, kde je vyšší tlak ako atmosférický dochádza podľa platných fyzikálnych zákonov k tomu, že plyn pod tlakom preniká do okolitých tekutín. Kyslík sa tak dostáva do krvi a prostredníctvom nej do všetkých tkanív. Jednoduchý príklad, ako to funguje, nám poskytuje fľaša s perlivou minerálkou. V zatvorenej fľaši pod tlakom je stlačený plyn rozpustený v minerálke. Akonáhle však fľašu otvoríme a tlak sa uvoľní a vyrovná atmosférickému, plyn z minerálky začne unikať.

Je hyperbarická liečba vo svete novinka?

Hyperbarická liečba ani hyperbarická medicína nie sú žiadne novoty. Tento koncept je známy a skúma sa vo svete už viac než dvesto rokov a k téme existuje množstvo vedeckých štúdií. Nové sú však zariadenia a technológia.

Ako môže byť hyperbarická liečba osožná pre starších?

U starších ľudí je alveolárna kapacita pľúc znížená a vplyvom času je v staršom organizme tiež nahromadené väčšie množstvo voľných radikálov, čo znižuje difúznu kapacitu. Liečba v hyperbarickej komore zlepšuje prenikanie kyslíka do krvi, prekysličenie a zásobenie tkanív a tiež pomáha eliminovať voľné radikály zlepšovaním antioxidačného systému.