DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE

Dohodnite si prvé stretnutie s našimi odborníkmi
ČO JE BIOBARICA?

BioBarica je sieť stredísk hyperbarickej oxygenoterapie. Používame pretlakové komory s najnovšími technológiami, certifikované rôznymi národnými aj medzinárodnými zdravotnými kontrolnými inštitúciami.

BIOBARICA V ČÍSLACH

%
LIEČENÝCH PACIENTOV
%
HESOČNÉ ZASADANIA
%
STREDÍSK
%
KRAJÍN, V KTORÝCH BIOBARICA PÔSOBÍ

NOVINKY

FAQs

Kto môže predpisovať hyperbarickú liečbu?

Hyperbarickú liečbu by mal predpisovať vždy lekár. Môže to byť váš praktický lekár alebo lekár zo strediska BioBarica, kde sa hodláte liečiť. Praktickým lekárom, ktorí sa zaujímajú o frekvenciu, čas a trvanie hyperbarickej liečby vieme poskytnúť adekvátny informačný servis.

Je procedúra v hyperbarickej komore klaustrofobická záležitosť?

Klaustrofóbia nie je kontraindikáciou tejto liečby. Tieto nové komory, okrem toho, že majú desať okienok, majú konštantnú ventiláciu, teda prúdenie kyslíka, ktorá je ovládaná ventilom, ktorým môže v prípade potreby manipulovať aj pacient. Vďaka tomu dokážeme ponúknuť široký, pohodlný priestor, ktorý výrazne znižuje klaustrofobické pocity.

Môže pacient vstúpiť do komory so sprievodnou osobou?

Detskí pacienti trpiaci autizmom, mozgovou obrnou alebo deti s pervazívnou vývinovou poruchou môžu byť sprevádzané v komore členom rodiny, napríklad mamou, otcom alebo starým rodičom. Do komory si môže vziať dieťa na rozptýlenie nejakú hračku, tablet alebo hudbu.

NÁZORY NAŠICH PACIENTOV