FAQs

FAQs

Wie kan hyperbare behandeling voorschrijven?

Hyperbare therapie moet altijd worden voorgeschreven door een arts. Dit kan uw huisarts zijn, of een arts die werkt voor het BioBarica centrum waar u behandeld gaat worden. We bieden ook ondersteuning aan artsen die meer informatie willen ontvangen over de frequentie of de duur van de behandeling.

Waarom is de behandeling in deze hyperbare kamers niet claustrofobisch?

Claustrofobie is geen contra-indicatie voor de hyperbare kamer. Deze nieuwe kamers hebben tien vensters die zorgen voor een constante ventilatie, uiteraard zuurstofvoorziening, hebben een snel openend en sluitend klepsysteem dat eventueel zelfs door de patiënt kan worden bediend. Hierdoor kunnen we een brede, comfortabele ruimte bieden die het gevoel van claustrofobie aanzienlijk vermindert.

Kan ik met iemand samen de hyperbare kamer binnengaan?

Wanneer kinderen met autisme, hersenverlamming of PDD worden behandeld, kan een familielid (moeder, vader, opa of oma) met het kind in de kamer komen. In de kamer kan het kind worden afgeleid met apparatuur zoals tablets, of met muziek.

Hoe wordt de hyperbare behandeling voorgeschreven?

Het aantal sessies wordt door de arts aangegeven en is afhankelijk van de toestand van de patiënt. De sessies kunnen wekelijks, dagelijks of twee of drie keer per week plaatsvinden. De duur van een sessie is meestal ongeveer 60 minuten; is een hogere dosis of concentratie vereist, dan kan de sessie tot 90 minuten duren.

Hoe kan ik in de hyperbare kamer komen als ik een beperkte mobiliteit heb?

Onze kamers hebben een systeem van uitneembare brancards waarmee patiënten met een beperkte mobiliteit, of die moeilijk zelfstandig kunnen lopen, gemakkelijk de kamer in en uit kunnen komen.

Hoe helpt de hyperbare kamer de zuurstof in mijn lichaam te krijgen?

Onze weefsels absorberen zuurstof via de luchtwegen. De huid neemt geen zuurstof op, de longen wel. Naarmate de druk stijgt, gaat er meer zuurstof naar het bloed.

Hoe komt de zuurstof in de weefsels terecht?

Hoe bereikt zuurstof de weefsels door het hyperbare effect? Wanneer we zuurstof inademen bij een atmosferische druk die hoger is dan de normale druk, voldoen we aan een van de gaswetten. Deze zegt dat een gas onder druk oplost in vloeistoffen. De zuurstof wordt dus opgelost in alle vloeistoffen van ons lichaam en bereikt via het plasma de weefsels. Een eenvoudig voorbeeld is een limonadefles, die onder hogere of lagere druk kan staan. In de gesloten fles onder druk kunnen we het gas niet zien omdat het is opgelost in de vloeistof. Als we de fles openen, komt het gas naar boven. De druk wordt afgelaten, en je ziet belletjes omdat het gas uit de vloeistof loskomt.

Is hyperbare behandeling nieuw?

Noch de hyperbare behandeling, noch de hyperbare geneeskunde is nieuw. Ze zijn al meer dan tweehonderd jaar over de hele wereld in ontwikkeling, en worden genoemd in vele wetenschappelijke artikelen. Wel nieuw zijn de apparatuur en de technologie.

Wat is het voordeel van de hyperbare behandeling bij ouderen?

Bij ouderen wordt de alveolaire capaciteit van zuurstofverspreiding wordt verminderd en de vrije radicalen in de loop van de tijd worden verhoogd. De hyperbare kamer is goed voor deze verspreiding, verbetert de oxygenatie en het transport van zuurstof naar de weefsels, en helpt tevens om vrije radicalen te verminderen door het verbeteren van de antioxidantensysteem.